VẢI TRICOT

VẢI LÓT LINING

VẢI TÚI BAGGING

VẢI SPANDEX

thông tin liên hệ
Mr Hoàng.
Giám Đốc
(08) 6254 7928 - 0909 022 125

VẢI LƯỚI CÁC LOẠI

P-033
P-033
Vải Các Loại
Vải Các Loại
Vải Các Loại
Vải Các Loại
Vải Các Loại
Vải Các Loại
Vải Các Loại
Vải Các Loại

VẢI AIRMESH

P.3L-015
P.3L-015
P.3L-015
P.3L-015
P.3L-015
P.3L-015
P.3L-015
P.3L-015
P.3L-016
P.3L-016

VẢI LÓT LINING

KT-060
KT-060
KT-061
KT-061
KT-061
KT-061
KT-065
KT-065
KT-066
KT-066

VẢI TÚI BAGGING

W-002
W-002
W-008
W-008
W-001
W-001
W-010
W-010
W-011
W-011

VẢI SPANDEX

W-004
W-004
W-005
W-005
W-019
W-019
W-021
W-021
W-022
W-022

VẢI SWIMMING

W-014
W-014
W-015
W-015
W-016
W-016
W-017
W-017

VẢI TRICOT

P-058
P-058
P-058
P-058
P-302
P-302
P-305
P-305
P-400
P-400